Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlingen 23. marts 2023

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Grønbrohallens Cafeteria, 4262 Sandved

 

45 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

 1. Valg af dirigent
  Holger Eilkær Hansen valgtes.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Årsberetning ved formanden
  Formanden aflagde beretning for året 2023. Beretningen er aftrykt i Årsskrift 2024.
  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Regnskab 2023 ved kassereren
  Kassereren aflagde det reviderede regnskab for året 2023.
  Der var indtægter på kr. 47.651 og udgifter for kr. 34.059. Overskud kr. 13.592. Egenkapitalen pr. 31. december 2023 var kr. 72.064.
  Regnskabet er aftrykt i Årsskrift 2024.

 

 1. Fastsættelse af kontingent 2025
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr. 160 blev godkendt.
  Der blev stillet spørgsmål om udgifterne til udsendelse af årsskrifterne. Formanden kunne oplyse, at langt de fleste af de årsskrifter, som ikke blev uddelt ved generalforsamlingen, blev uddelt af bestyrelsens medlemmer, og at antallet af årsskrifter, som herefter skulle sendes, udgjorde ca. 7-10 stk., som bliver sendt som pakkepost med DAO, udgift kr. 47 pr. stk.

 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Vagn H. Pedersen, Karen Bjerre, Karsten Køhler-Nielsen og Bertel Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Som ny suppleant blev valgt Birgitte Johannessen.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Stan Rasmussen blev genvalgt som revisor, og Dorthe Kristiansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt
  Intet.

 

Generalforsamlingen blev herefter hævet. Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

Holger E. Hansen

Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...