Årsskrifter

Årsskrifter

Foreningen udgiver hvert år et årsskrift, som uddeles til foreningens medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling i marts måned.

Årsskriftet kan også købes ved henvendelse til foreningens formand.

De ældre årsskrifter bærer titlen ”Nytårs-Gave”.

Årsskrifter og Nytårs-Gaver til og med 2006 er A5 hæfter på omkring 30 sider.

Årsskrifter fra og med 2007 er bøger på omkring 100 sider eller lidt mere.

De enkelte årsskrifters indhold:

Forord, regnskab, årsberetning eller lignende, bestyrelsens sammensætning og indholdsoversigter er udeladt i oplistningen.

Årsskrift 2024 (160 kr. medlemmer/200 kr. andre)


(140 sider)

Fuglebjergs eget julemærke gennem 30 år

Hooges Mølle
Skolerne i Fuglebjerg gennem 300 år
Antvorskov Rytterdistriktskort 1771

Spirende lokaldemokrati i Krummerup og Fuglebjerg sogne
Suså Rotary Klub 50 år
Alfred Petersens erindringer
Kampen mod drikkeondet i Fuglebjergområdet

Fuglebjerg Ligkistefanbrik

Før og nu - Førslev

Årsskrift 2023 (160 kr. medlemmer/200 kr. andre)

(129 sider)

Møllerne i Fuglebjergområdet

Antvorskov og Sorø Klostre

Katrineholm Gods
Barnets Højskole

Præster og sognekald, Skelby og Gunderslev

Et fly nødlandede i Bendslev - og endte på havets bund

Folkedanseforeningen for Fuglebjerg og Omegn

Kongens Vildtbane

Før og nu - Arløse

Årsskrift 2022 (50 kr)

(142 sider)
Fuglebjerg Folkeblad 1
Præstehistorier fra Førslev
Fuglebjerg Lægehus i 50 år
Da verdenskunsten kom til Fuglebjerg
Kastaniely i Arløse Torp
Mejerierne på Fuglebjergegnen
Før og nu
Mindeord over Preben V. Andersen


Årsskrift 2021 (50 kr.)

(122 sider)
Førslev Skole - bygget på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?
Tværsocialistisk Gruppe 1976-2006
Lokalhistorisk Arkiv gennem 50 år
Præstehistorier fra Tystrup-Haldagerlille
En gård i Næblerød
Frysehuset - et kort kapitel i historien
Før og nu

Årsskrift 2020 (50 kr.)

(143 sider)

Missionshusene og Indre Missions Samfund i Fuglebjerg

Sidse Kirstine Rasmusdatter
Da strømmen kom til Fuglebjerg
Spredte træk fra besættelsestiden 1940-45 i Fuglebjergområdet

Det store bedrageri, købmand Poulsen, Sandved
Fortællingen om en forsvunden gård

Præstehistorier fra Hårslev

Før og nu

Årsskrift 2019 (50 kr.)
(126 sider)

SuperBrugsen i Fuglebjerg
Historien om SAG - Sydvestsjællands Andels Grovvareforening - 1966 til 2006

Kirkeklokkerne på Fuglebjergegnen
Præstehistorier fra Kvislemark
Min skolegang 1941-1951
For 100 år siden byggede de et alderdomshjem

Årsskrift 2018 (50 kr.)

(126 sider)

Spejderne i Fuglebjerg

Fra havre og kraftfoder til benzin og diesel

Brugsforeningerne i Fuglebjergs omegn

Præstehistorier fra Krummerup
Min barndom på landet under krigen

En familie-krønike

Landsbyernes navne  

Årsskrift 2017 (50 kr.)

(112 sider)

Fuglebjerg-Hallens tilblivelse - og lidt fra de efterfølgende 50 år

Toppengrønne og Skoffendrøje - gårdnavne på Fuglebjergegnen

Tre apoteker i Fuglebjerg

Hindholm Kost- og Realskole - af en tidligere elevs erindringer

Skole- og Kirkestier i og omkring Fuglebjerg

Vejnavne i Gunderslevholm Skovdistrikt

Flemstofte Maskinfabrik
Møntfund i Skafterup

Årsskrift 2016 (50 kr.)

(120 sider)

Krummerup-Fuglebjerg Husmandsforening fra 1908 til 2004

For mange kuldbøtter og bukkespring - af biskop J.P. Mynsters visitatsbøger

Hans Hougaard - en dynamisk iværksætter i Fuglebjerg gennem 40 år

Fuglebjergs første fotograf

Storkommunen - fro 50 år siden

Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899 (9) 

Peter Petersen, Skafterup - Om hans liv og levned.

Kvindeegen i Skafterup

Årsskrift 2015 (50 kr.)
(125 sider)
Maleren J.F.N. Vermehrens erindringer fra Vinstrup
Minder fra Tornemark og Haldagerlille, Arleth Hansen
Dagbogen fra 1864

Harrestedgaard
Hermann Olesens oplevelser efteråret 1944 til maj 1945
Rytterskolen i Hyllested og dens beboere
Staffenstrup og dens beboere
Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899 (8)
25 år og stadig ung

Årsskrift 2014 (50 kr.)
(112 sider)
Fuglebjerg Forsamlingshus 125 år
Hav hjertet med - Generalen fra Sneslev Overdrev
Voldstedet på Gunderslevholm
Folketingsmænd III
Da dele af Fuglebjergegnen var klosterjord
Husjomfru på Førslevgård
Fuglebjergegnens teglværker
Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899 (7)

Årsskrift 2013 (50 kr.)

(104 sider) 

Tærske med damp

Vandregartner og havekonsulent

90-årige tvillinger

Købmand i knibe

Hvad mor skrev i et kladdehefte

Mogens Gøie og Birgitte Bølle

Fiskerne ved Tystrup Sø

Folketingsmænd II

Skolen i Arløse
Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg (6)
Mindeord H.J. Heegaard

Årsskrift 2012 (50 kr.)
(112 sider)
Udskiftningen i Haldagermagle
Kristian Kusk på Gunderslevholm
Hovgården i Vinstrup
Gyldenholm
Fuglebjerggård
Folketingsmænd
Fra smedelærling til fabrikant
Historien om et billede
Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg (5)

Årsskrift 2011 (50 kr.)
(130 sider.)
Sandved Station
Erindringer fra Rejnstrup 4
Hammersvold
Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg, 1819-1899 (4)
Hverving - Hvirving - Gilder - Lav - Kalenter
Sven Johansen - Danmarks stærkeste politibetjent
Minder fra byfester i Fuglebjerg 1986-2010
Gartneriet Brunemosehus

Årsskrift 2010 (50 kr.)

En beretning om genforeningsdagen i 1920

Erindringer fra Rejnstrup 3

Den forsvundne hovedgård i Gunderslevlille

Glimt af Sparekassen Den Lille Bikubes 150 års historie

Hansen-Slægten, præste- og malerslægt fra Skelby-Gunderslev

Peder Bodilsen og Skovkloster

Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg, 1819-1899, (3)

Den 25 første byfester i Fuglebjerg

Årsskrift 2009 (50 kr.)

Dyssen i Gunderslev Skov

Arløse Ødekirke

Højryggede agre

Holløse Bro

Slægten Hjort

Kampen om Christian Madsens sjæl

Et præsteskifte i Krummerup

Guldfuld i Fuglebjerg

Erindringer fra Rejnstrup 2

Gunderslevholm 2

Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg, 1819-1899, (2)

Mindeord over Erling Petersen

Mindeord over Henning Jessen

Årsskrift 2008 (50 kr.)

Skov Kastrup

Arløse Kirke

Gunderslevholm (1)

Klostergården

Hvorfor hedder det sådan? (Vejnavne i Fuglebjerg Øst)

Voldstedet Hovgården

Erindringer fra Rejnstrup (1)

Dødskørselen ved Fuglebjerg

Beboerne Kirkeskovvej 3

Hans Henrik Bøgh, Erik Bøgh og Fuglebjerg, 1819-1899, (1)

Lokalhistorisk Arkiv

Årsskrift 2007 (50 kr.)

Metaldetektoren som redskab

Status 2006 vedr. den forsvundne landsby Skov Kastrup

Om Sandved-Per

Smeden Svend Dyhre Rasmussen

Fra Dyhre Rasmussens arkiv

Fuglebjerg Kommune 1966-2006

Pastor Miskows erindringer

Førslevdegnens dagbog

Dansk Folkemindesamling

Årsskrift 2006 (10 kr.)

Oldtids- og hulveje

Landsbyen Vinstrup

Kiøbstadsvej og Kirkevej

Årsskrift 2005 (10 kr.)

Forsvundne landsbyer i Gunderslev Sogn                         

Bomærker i Kirker

Fuglebjerg og Omegn under 2. verdenskrig                  

Årsskrift 2004 (10 kr.)

Våbenskjolde i kirker

Man rejste en sten

Brudekjoler af silkefaldskærme

Årsskrift 2003 (10 kr.)

Borupris’ Venner og 25 år

Gunderslev kirke

Nytårs-Gave 2002 (10 kr.)

Landsbyen Tokkerup

Et husmandssted i Hammersmølle

Topografiske bøger og artikler over Øster Flakkebjerg Herred og om Fuglebjerg Kommune

Nytårs-Gave 2001 (10 kr.)

Carl Jørgensen, Arløse – en soldat i 1864

De fattige Guds Lemmer udi Førslev Sogn

50 årsdagen for den store Borupris vandring markeret meget smukt

Nytårs-Gave 2000 (10 kr.)

Da historiens sus fra modstandsbevægelsen strejfede Tystrup     

Svend Dyhre i kontakt med Sydsjællandsk amatørarkæolog          

Svend Dyhre talte helst med store bogstaver

Mindeord over Axel Steensberg, der døde den 3. marts 1999      

Nytårs-Gave 1999 (10 kr.)

Nekrolog J. L. Østergaard Christensen

Asernes Altre

Et gammelt hus i skoven

På Dagbogs-Vandring I Svend Dyhres vide arkæologiske verden

Gravkrypten i Førslev Kirke

Nytårs-Gave 1998 (10 kr.)

At Huske

”Falkeøje Ser Alt” – avisartiklen, der gik over i historien    

Falkeøje Ser Alt

Dalen ved Hækkenfeldthuset

Svend Dyhre Rasmussens Mindesten

Nytårs-Gave 1997 (10 kr.)

Svend Dyhre Rasmussen – set på en anden måde

Kæmpeegen Borup Kirke

Svend Dyhre Rasmussens arkiv (1)

Svend Dyhre Rasmussens arkiv (2)

Kære Mor!

Nytårs-Gave 1996 (10 kr.)

De Plessenske Fideikommiser

Svend Dyhres Sten, Høje og Digevoldinger

Nytårs-Gave 1995 (10 kr.)

Svend Nielsen 1931-1994 Nekrolog

Doktordisputats om pløjeredskaber og jord-dyrkningspraksis i    

Danmark af Grith Lerche

Svend Dyhre og Stednavneudvalget

Der var engang en dysse…eller var der tre?

Nytårs-Gave 1994 (10 kr.)

Hegn og skel

Hvad der skete i tiden efter Borups forsvinden

Avisudklip m.v.

Nytårs-Gave 1993 (10 kr.)

Omkring Svend Dyhre og journalisterne, Borupris og miljøet i Rejnstrup

Grundtvigsdyssen

Udstilling på Fuglebjerg Bibliotek

Om Vinstrupgaard, fra Svend Dyhre Rasmussens arkiv

Nytårs-Gave 1992 (10 kr.)

Tystrup Sogns geologi

Lidt om rationalitet

De første 3 år af undersøgelserne i Borupris

Nytårs-Gave 1991 (10 kr.)

Svend Dyhre Rasmussens tanker og meninger

Dansebøgen

Hekkenfeldt-Jens

Brevveksling mellem Axel Steensberg og Svend Dyhre Rasmussen om udkastet til textbindet til atlasset over Borups agre.

Nytårs-Gave 1990 (10 kr.)

Borupris – en vurdering af de forskellige undersøgelsers beviskraft

Nytårs-Gave 1989 (10 kr.)

Stavnsbåndets ophævelse og husmændene

Sten, der gror op af jorden

Nytårs-Gave 1988 (10 kr.)

Svend Dyhre Rasmussen i smedelære

Marginaljord

Nytårs-Gave 1987 - udsolgt

Rejnstrup Overdrev før skovforordningen 1805

Udnyttelse af overdrevet efter skovforordningen af 1805

Udnyttelsen af Borup gade og Tjørnestykket siden 1886 og dens betydning for vegetationen

Dyhre Rasmussens undersøgelser i 1958

Den botaniske undersøgelse af vedplanter i 1986

Undersøgelse af græs-urtevegetationen i Borup Gade og Tjørnestykket

Ændringer i græst-urtevegetationen siden 1941

Nytårs-Gave 1986 (10 kr.)

Hulveje i og omkring Borupris

Kommentar til foregående afsnit om hulveje

Tekster til Svend Dyhre Rasmussens fotografier

Nytårs-Gave 1984-85 (10 kr.)

Landbrugets indflydelse på vegetationsudviklingen i Borupris

Nytårs-Gave 1983 (10 kr.)

Vor Frues Hverving i Gunderslev

Dansepladsen i Borupris

Svend Dyhre Rasmussens optegnelser om engslet ved søen

Nytårs-Gave 1982 (10 kr.)

Påvisning af endnu en røgovn fra omkr. 700 e. Kr.

Den endelige rekonstruktion af røgovnen, ildsted 7 i hus nr. 3

Nye iagttagelser angående den middelalderlige bebyggelse, gård 4-5 og vandmøllen

Lidt om flytning af bosteder og landsbyer

Brikker til en mosaik

Nytårs-Gave 1981 (10 kr.)

Stenalderen

Førromers jernalder

Vikingetidens Borup

De middelalderlige gårdtomter 4 og 5

Kronologiske lister over C14 dateringer fra Borup

Nytårs-Gave 1980 (10 kr.)

Nye resultater angående tidsfæstelsen af fundene

Termoluminescensdatering

Brandsten og kogegruber i Island og Norge

Et afskærmet ildsted i gård 3 i Borup

Da vi begyndte i Borupris –

Nytårs-Gave 1979 (10 kr.)

Lidt om brandstenenes historie

Brugen af kogegruber i Danmark og på New Guinea

Tale ved Svend Dyhre Rasmussens båre i Tystrup Kirke den 19. januar 1974

Årsskrifterne 2007-2010

Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...